4 december 2018 Meer nieuws

Onderhandelingen cao glastuinbouw liggen stil

De onderhandelingen over de CAO Glastuinbouw liggen stil. CNV Vakgenoten accepteert het bod van de werkgevers niet. Plantum en LTO Glaskracht betreuren de impasse, maar de bond spreekt van 'onprofessioneel' gedrag van de werkgeversorganisaties.

De werkgevers stellen over de komende twee jaar een verhoging van ruim 5% voor. CNV Vakgenoten accepteert het bod niet en spreekt nu zelfs van onprofessioneel gedrag van de werkgeversorganisaties, omdat nu al ruim een jaar over de cao wordt gesproken, zonder resultaat. Werkgeversorganisaties willen naar een verhoging van het loon met 5 procent over een periode van twee jaar, de bond wil over dezelfde periode een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar.  

Toeslagen

De werkgevers stellen voor dat tijdelijke werknemers hun overuren in de week dat zij de uren hebben gemaakt uitbetaald krijgen. Dat kan nu nog niet. De bond is bang dat werkgevers werknemers tijdelijke werknemers dan na een week kunnen laten gaan, waardoor de andere werknemers harder moeten werken. Tegelijkertijd pleiten werkgeversorganisaties voor een werkweek van 48 uur, in plaats van 45 uur. Dat is een pijnpunt voor de bond, omdat werknemers zo minder toeslagen ontvangen. In het voorstel van de werkgeversorganisaties wordt bovendien een verlaging van de toeslagen op overuren met 10 procent voorgesteld, zodat die op 25 procent komt. Ook onacceptabel voor de bond.   

Verhoging

Werkgeversorganisaties voorzien dat de nieuwe cao er per 1 januari 2019 nog niet ligt. Ze adviseren ondernemers de lonen op vrijwillige basis alvast per 1 januari 2019 te verhogen met 1,34 procent. Met dat percentage wordt het wettelijk minimumloon per januari verhoogd. Die verhoging geldt alleen voor alle loonschalen die niet zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. De bond stelde een tijdelijke cao voor, met daarin een loonsverhoging van 3 of 2,5 procent. Dat wezen de werkgeversorgansiaties af. Op 11 februari 2019 worden de onderhandeling vervolgd. De cao liep op 30 juni van dit jaar af.