10 mei 2022 Meer nieuws

Ondergrondse regenwateropslag Texelse in gebruik

Het eerste water is eind april succesvol geïnfiltreerd, de ondergrondse wateropslag van Texelse boeren en tuinders is in gebruik. Ze willen zelfvoorzienend zijn als het om zoet water gaat.

Onder de vlag van het project Zoete Toekomst Texel wordt het water uit de aanliggende percelen met behulp van druk in de ondergrond gebracht. Daar wordt het vastgehouden. In de zomer kunnen de boeren met het opgeslagen water de percelen irrigeren.

Naar de Waddenzee

Om de landbouw op Texel te voorzien van water valt er jaarrond voldoende neerslag, maar de meeste regen valt in de winter. Dat water verdwijnt grotendeels naar de Waddenzee. Jaarlijks gaat er zo 44 miljoen kubieke meter aan zoet water verloren. Als er op Texel jaarlijks 6 tot 7 miljoen kubieke meter wordt vastgehouden, is dit voldoende voor de agrariërs op Texel.

Horizontale boringen

Akkerbouwer en voorzitter van LTO Noord Texel Arnold Langeveld noemt de eerste infiltratie is een belangrijke stap in het project. "Het bevestigt de werking van het huidige systeemontwerp. Een mijlpaal waar wij heel trots op zijn! Met de succesvolle infiltratie kunnen we verder met het testen van het systeem. Het afgelopen jaar was een uitdaging om de horizontale boringen en het filtersysteem haalbaar én betaalbaar te ontwerpen. Maar nu dat gelukt is zijn we blij dat we dit jaar de infiltratie hebben kunnen testen. Het water voor de infiltratie is al die tijd in het perceel gebufferd en kan nu worden gebruikt voor infiltratie."

Waterbehoefte op Texel

Op Texel leeft de wens al jaren om het eiland zelfvoorzienend te maken op het gebied van zoet water. Texel is voor de zoetwatervoorziening namelijk volledig afhankelijk van regenwater en van de drinkwaterleiding met het vaste land. De ondergrond op Texel bestaat vooral uit zout water en daarbij is het op het eiland gemiddeld droger dan in de rest van Nederland.

'Geen vanzelfsprekendheid'

Hoogheemraad Siem Jan Schenk van Hollands Noorderkwartier: "Zoetwater is geen vanzelfsprekendheid. Texel heeft geen aanvoer van zoetwater en daardoor zijn dit soort innovatieve oplossingen noodzakelijk. Het infiltreren van het water is een volgende stap in dit project. Als waterschap zijn we nauw betrokken bij het project in relatie tot voldoende water."