3 december 2019 Meer nieuws

Ondanks regen droog in oosten

Ondanks de regen, is er volgens de Unie van Waterschappen (UvW) in het oosten van het land nog steeds een tekort aan vocht in de bodem. De achterstand op de droge zomer van 2018 is nog steeds niet ingelopen.

In de Achterhoek, Twente en in grote delen van Limburg en Brabant is de bodem nog altijd erg droog, zo hebben de waterschappen uitgezocht. 'De grondwaterstanden zijn daar nog steeds laag tot zeer laag. Ook in de hoger gelegen delen van Groningen en Drenthe is het grondwaterniveau nog niet voldoende hersteld van de afgelopen droge zomers', meldt de UvW op haar site.

Natte winter

Volgens de waterschappen is een natte winter nodig om in het voorjaar niet met een achterstand te beginnen. Navraag leert dat het voor de UvW moeilijk is aan te geven hoe groot het tekort nog is. Het KNMI stopt namelijk ieder jaar na september met de droogtemonitor (zie tabel), het overzicht waaruit het tekort is af te leiden. Nu verdampt bijna geen vocht uit planten, waardoor de verdamping en het neerslagtekort pas berekend worden vanaf 1 april tot het einde van de zomer.

Veel neerslag, verkeerde plaats

Hoewel de afgelopen maand veel regen is gevallen (zie foto hierboven), heeft het oosten niet echt geprofiteerd. De UvW benadrukt dat de achterstand nog wel ingelopen kan worden.