22 juni 2022 Meer nieuws

'Omslag mechanisatiebedrijven op komst'

De energietransitie in Nederland leidt tot grote veranderingen bij mechanisatiebedrijven, blijkt uit onderzoek van opleidings- en ontwikkelingsfonds OOM en branchevereniging Fedecom van de mechanisatiesector. Grootste uitdaging: voldoen aan de normen voor veilig werken.

Fossiele brandstoffen worden op termijn vervangen door alternatieven als waterstof en elektriciteit. OOM en Fedecom willen daarom weten op welke manier bedrijven en werknemers geraakt zullen worden door de energietransitie en wat er gedaan moet worden om het huidige en toekomstige personeel op deze veranderingen voor te bereiden.

Schone aandrijving

In de landbouw en groenvoorzieningen blijft diesel voorlopig toegestaan, maar het wordt volgens OOM en Fedecom 'op een zeker moment' financieel aantrekkelijk om over te stappen op alternatieven. 'Zeker bij een boer die zelf elektriciteit en waterstof kan produceren, kan het voordelig worden om te kiezen voor schone aandrijving'.

Veilig werken

Mechanisatiebedrijven hebben nieuwe kennis nodig om te kunnen werken met grote elektrische vermogens en waterstof, maar de grootste uitdaging ligt volgens het onderzoek bij organisatorische aanpassingen die nodig zijn om te voldoen aan alle normen voor veilig werken. 'Bovendien moeten bedrijven opnieuw kijken naar de manier waarop zij geld verdienen, omdat een deel van de werkplaatsomzet wegvalt.'

Goedkoper dan diesel

Fedecomdirecteur Gerard Heerink ziet ook kansen voor leden van de organisatie: "Deze ontwikkeling kan de markt van machines een nieuwe impuls geven. Bij kleinere machines zien we nu al dat elektrische aandrijvingen goed verkocht worden. Elektriciteit is goedkoper dan diesel, en die besparing rechtvaardigt de keuze voor een hoger aanschafprijs van machines."

Cursus

Directeur Erik Yperlaan van OOM ziet een flinke bijscholingsopgave voor de sector, maar is optimistisch over de slaagkansen: "Het gaat hier om ongeveer 16.000 werknemers, inclusief kantoorpersoneel. In onze cijfers zien we dat elk jaar ongeveer een kwart van de werknemers een bijscholingscursus volgt. Van de dealerbedrijven van landbouwmachines heeft op dit moment 72 procent stageplekken en leer-werkplekken voor één of meer MBO-leerlingen in het bedrijf."