5 februari 2019 Meer nieuws

Omgaan met klimaatverandering in Flevoland

De tweede editie van de Kennisdag Bodem & Water op 4 februari trok ruim 250 agrariërs en experts. De dag stond in het teken van duurzaam bodem- en waterbeheer en hoe je als agrariër het beste met de klimaatverandering in Flevoland om kunt gaan.

Verpakt in workshops als ‘creatief met ijzer’, ‘droogte en structuur, wat leert 2018’ en ‘bodemverdichting, terug naar de basis’ werden praktische voorbeelden besproken en nuttige adviezen gedeeld. Sanne van Ommen, medeorganisator: “Deze formule waarbij de aanwezigen hun eigen programma samenstellen door de workshops naar keuze te bezoeken slaat aan.”

Een middag vol kennis

Het delen van actuele kennis en ervaringen stond tijdens de Kennisdag centraal. Net als vorig jaar, werd de dag georganiseerd in De Meerpaal te Dronten. Op deze plek was ruimte voor een ‘Inspiratieplein’ waar verschillende Flevolandse initiatieven werden gepresenteerd.

Interactie en kritische vragen

De aanwezige agrariërs hadden zich goed in de workshops verdiept; er werden bij verschillende workshops kritische vragen gesteld. Zo werd bij de workshop ‘droogte en structuur’, gegeven door Derk van Balen en Gert-Jan van Dongen, duidelijk dat de betrokkenheid van het waterschap Zuiderzeeland essentieel is. “Agrariërs moeten zelf de ontwatering op hun percelen goed in orde hebben en het waterschap kan hierin meedenken”, concludeerde Derk van Balen. In andere workshops ontstonden scherpe discussies over bouwplannen, materiaalgebruik en bodemverdichting.

Over Actieplan Bodem & Water

Het Actieplan Bodem en Water is een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland. De doelstelling van het Actieplan Bodem & Water is een duurzame landbouw in Flevoland bevorderen door bewust bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en waterconservering in het bodemprofiel. Door netwerkontwikkeling met het agro bedrijfsleven en agrarische netwerken worden doelen breder gedeeld en acties gegenereerd.

Foto: Fotostudio Wierd.