1 juni 2021 Meer nieuws

ODE frustreert energietransitie

Zolang er geen structurele oplossing komt voor zowel de ODE-heffing als de CO2-voorziening, zal dit de energietransitie van de glastuinbouw blijven frustreren. Deze waarschuwing heeft Glastuinbouw Nederland onlangs gestuurd in een brief naar de Tweede Kamer.

De glastuinbouw wordt volgens de belangenbehartiger nu feitelijk gedwongen om uit economische overwegingen terug te grijpen op energievoorzieningen die haaks staan op de ambities en doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Reparatie of compensatie blijft uit

Ruim anderhalf jaar geleden werd de glastuinbouwsector geconfronteerd met de veelbesproken ODE-tariefstijging in de 3e schijf elektriciteit. Dat geeft een enorme kostenstijging, namelijk 177 procent. De Tweede Kamer erkende eerder al de consequenties voor de glastuinbouw, maar de ODE-regeling werd er niet op aangepast. Op Prinsjesdag werd bekendgemaakt dat er geld wordt gereserveerd voor een compensatieregeling voor de glastuinbouw. Het uitblijven hiervan is aanleiding voor de brief aan de Kamerleden. Het invullen van zo’n compensatieregeling blijkt tot nu toe niet te lukken.

Externe CO2-levering in gevaar

Daarnaast zit de glastuinbouw met de externe CO2-voorziening in de maag. Via Ocap wordt die CO2 geleverd door de industrie in de Botlek en Europoort. Het is echter onzeker of de levering aan de glastuinbouw behouden blijft of kan worden uitgebreid omdat de industrie deze CO2 in de toekomst ook goedkoper kan opslaan in de zeebodem.