12 juli 2021 Meer nieuws

Obstakels voor Actieplan Plantgezondheid

Net als de bollensector met Vitale Teelt 2030 heeft de akkerbouw ook een route naar een duurzamere teelt, die raakvlakken met elkaar hebben. De deadline hebben ze gemeen, net als de obstakels: beleidsaanpassingen gaan traag, blijkt uit de tussenstand van de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw.  

De akkerbouw werkt met het Actieplan Plantgezondheid aan duurzamere teeltmethoden. Ambities en doelen voor 2030 zijn lastig te verzilveren, onder meer omdat volgens de BO Akkerbouw te weinig zicht is op een goed verdienvermogen voor akkerbouwers en omdat de noodzakelijke beleidsaanpassingen te traag gaan.

Net als de bollensector

Bij de start met het Actieplan gaf de akkerbouw aan te willen samenwerken met de overheid om de ambities te realiseren. Faciliterend overheidsbeleid is van groot belang om innovaties te versnellen. Het kan net als in de bollensector gaan om de versnelling van de toelating van (groene) middelen, heldere wet- en regelgeving voor zorgvuldige toepassing van biostimulanten en een passend wettelijk kader voor vernieuwde veredelingstechnieken. Die thema’s komen wel als aandachtspunt terug bij (aangekondigd) overheidsbeleid, maar er is volgens de organisatie nog geen concreet perspectief op oplossingen.

Kennis verspreiden

BO Akkerbouw en haar twaalf leden startten het Actieplan in september 2018. Sindsdien zijn kennisvragen in beeld gebracht, zijn miljoenen euro’s geïnvesteerd in nieuw onderzoek en is fors geïnvesteerd in kennisverspreiding. Dit gebeurt met een waaier aan instrumenten: van advies op maat voor akkerbouwers via adviseurs van BO-leden; ‘kennisproducten’ als online tools, handboeken en gidsen; via praktijkdemonstraties en -pilots; en via nieuwe initiatieven als het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw en de online ‘kennismarktplaats’ CRKLS voor akkerbouwers.

Partners

Bij de presentatie van het Actieplan riep voorzitter Dirk de Lugt van de stuurgroep van het Actieplan ketenpartners, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties op samen aan de slag te gaan met de uitwerking van het Actieplan. De Lugt: "Die oproep staat nog en wordt urgenter. De sector redt de benodigde transitie niet alleen. Een beter verdienvermogen is de grootste hobbel om te nemen. Daarnaast is écht een versnelling van beleidsaanpassingen nodig." Er zijn extra inspanningen nodig, om onder meer een meerprijs te krijgen voor de producten. Waar extra investeringen door akkerbouwers maatschappelijk gewenst zijn, bijvoorbeeld voor biodiversiteitsprestaties, moet de maatschappij dit belonen, meent de BO Akkerbouw.

Leden

BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens. De leden van BO Akkerbouw zijn Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI. Meer informatie over het Actieplan Plantgezondheid is te vinden bij het dossier op de website van BO Akkerbouw.