25 mei 2022 Meer nieuws

NVWA zet voor het eerst drones én helikopter in bij controle middelengebruik

De NVWA zet voor het eerst bij de controle van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen drones en een helikopter in om te kijken of kwekers middelen op de juiste manier gebruiken. Daarmee is ze vorige week begonnen en dit gebeurt nog tot 1 juni.

Volgens een woordvoerder van de NVWA gaat het om twee drones en één helikopter die voor deze inspectie worden ingezet. "De drones worden ingezet in heel het land en in alle gewassen." De NVWA maakt voor de controles op gewasbeschermingsmiddelengebruik voor het eerst gebruik van de drones en de helikopter. "Voor andere inspecties zoals bij fyto, gebeurt dit al langere tijd."

Controle op regels drift

In het Activiteitenbesluit milieubeheer staat een aantal algemene voorschriften, zoals dat bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen en op braakliggend land in de open lucht een techniek moet worden gebruikt waarbij een driftreductie wordt bereikt van tenminste 75 procent. Ook moet bij het spuiten in de buurt van sloten en open water op de spuitmachine kantdoppen worden gebruikt. Naast deze algemene voorschriften kunnen er in het wettelijke gebruiksvoorschrift van een gewasbeschermingsmiddel ook aanvullende toepassingsvoorwaarden gelden.

Teeltvrije zone

"De drones en helikopter kunnen bijvoorbeeld zien of er aan de regels voor driftreductie wordt voldaan. Zo kan de drone bijvoorbeeld in de fruitteelt zien of een kweker achter een windscherm spuit", aldus de woordvoerder. Bij alle bespuitingen kan volgens de NVWA worden gezien of het middel op de juiste wijze wordt toegepast. Met name langs watergangen zijn er aanvullende eisen, worden er kantdoppen gebruikt?, houdt men zich aan de teeltvrije zone?, de spuitboomhoogte, enzovoort, aldus de NVWA.

Sanctie

De drone maakt foto’s of een film. Wanneer de controleur van de NVWA zaken ziet die niet mogen, dan wordt de spuiter opgezocht en zullen de beelden in verband met de bespuiting en wetgeving worden gebracht. Bij overtreding volgt een sanctie. Volgens de woordvoerder kijkt de NVWA na deze controle-actie in hoeverre de inzet van drones en een helikopter effectief is bij controles.