28 mei 2019 Meer nieuws

NVWA wijzigt aaltjesbeleid

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kijkt voortaan naar het perceel in plaats van naar een gebied in een cirkel om het besmette perceel als in het verleden in een partij pootaardappelen de aaltjes Meloidogyne chitwoodi of Meloidogyne fallax zijn gevonden.

Deze beleidswijziging gaat dit jaar in en die heeft ook gevolgen voor de controles op percelen bloembollen en vaste planten.  

Controle op verspreiding aaltjes

Rondom elke nieuwe vondst door de NAK wordt alleen voor het volgende teeltjaar een gebied afgebakend met een straal van 1 kilometer om het besmette perceel, waarbij alle pootgoedpercelen die geheel of gedeeltelijk binnen dat gebied liggen worden getoetst. Zo wordt gecontroleerd of de aaltjes zich verspreiden. Na het teeltjaar kijkt de keuringsinstantie alleen naar het perceel waar de partij vanaf kwam.

Verscherpte inspecties

De BKD of Naktuinbouw inspecteren percelen rond het de bron. Bij bloembollen zijn de symptomen van de aaltjes alleen goed te herkennen bij dahlia en gladiool. Bollen, planten en boomtelers binnen aangewezen gebieden krijgen te maken met verscherpte inspecties op basis van een risicobenadering door de BKD en Naktuinbouw. Bij de veldinspecties wordt op het oog gecontroleerd en bij zichtbare symptomen van een nematodenbesmetting wordt het monster naar de NVWA gestuurd. Met een zogeheten PCR-onderzoek stelt de autoriteit vast om welk aaltje het gaat.