3 januari 2018 Meer nieuws

NVWA voert twaalf inspecties uit: twee overtredingen

De NVWA heeft in 2016 bij twaalf bedrijfsinspecties uitgevoerd bij bloembollenbedrijven. Daarbij is bij twee inspecties een overtreding aangetroffen die resulteerde in een bestuurs- of strafrechtelijke afdoening. In één geval werd volstaan met een waarschuwing.

Dat blijkt uit de rapportage ‘Gewasbescherming 2016’ die NVWA onlangs publiceerde. De NVWA past twee soorten controles toe bij gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen: toepassingsinspecties en bedrijfsinspecties. Onderzocht wordt of telers alleen toegelaten middelen gebruiken en volgens de wettelijke voorschriften met deze middelen omgaan.

In totaal zijn 1053 inspecties uitgevoerd in de akker- en tuinbouw, waarbij 130 keer een bestuurs- of strafrechtelijke afdoening volgde. Verder zijn 84 waarschuwingen uitgedeeld.

Extra inspecties bij sierteelt onder glas

Sierteelt onder glas lag in 2016 extra onder het vergrootglas. Deze sector wordt met de bloembollenteelt en de fruitteelt tot de hoogrisicogroepen gerekend. Er zijn 283 inspecties in deze sector uitgevoerd waarbij in 47 gevallen een bestuurs- en strafrechtelijke afdoening volgde. Er zijn 28 waarschuwingen uitgedeeld. Deze resultaten zijn beter dan in 2015, maar destijds zijn gericht bedrijven met een hoog risico bezocht.

Er zijn tien leliebroeiers bezocht, waarbij vier keer een overtreding is vastgesteld

Er zijn tien leliebroeiers bezocht, waarbij vier keer een overtreding is vastgesteld. Verder zijn zestien tulpenbroeiers bezocht (één overtreding) en vijf broeiers van hyacint of narcis (nul overtredingen).

Focus in 2018 op de bloembollensector

In 2016 is een doelgroepanalyse in de bloembollensector uitgevoerd om na te gaan hoe de NVWA samen met het bedrijfsleven de naleving van de regelgeving kan bevorderen. Op basis van de resultaten is gezamenlijk met het bedrijfsleven een actieplan opgesteld. Dit betekent dat in 2018 een groot deel van de bloembollenbedrijven wordt bezocht door de NVWA.