15 mei 2020 Meer nieuws

NVWA legt nogmaals regels middelen grondwaterbeschermingsgebieden uit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stuurt deze week een mail met de geldende regels en beperkingen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de grondwaterbeschermingsgebieden naar eigenaren, huurders of pachters van percelen landbouwgrond.

De mail wordt aan 2.100 telers van land- en tuinbouwgewassen gestuurd. De NVWA wil er op deze manier aan bijdragen dat het nalevingsniveau – dat in eerder onderzoek 50% was – omhoog gaat. Gebruikers gaven toen aan dat zij niet goed op de hoogte waren van de wettelijke restricties aan het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden.

Beperkingen gewasbeschermingsmiddelen

In grondwaterbeschermingsgebieden gelden specifieke regels ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Lang niet alle gewasbeschermingsmiddelen zijn hier toegelaten en daarnaast zijn er gewasbeschermingsmiddelen die alleen in een bepaalde periode gebruikt mogen worden. De beperkingen (toepassingsvoorwaarden) zijn opgenomen in het wettelijk gebruiksvoorschrift. Deze staan op het etiket van het gewasbeschermingsmiddel en zijn te vinden in de toelatingsdatabank van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Inspecties

De NVWA voert jaarlijks inspecties uit op het juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen waaronder ook het gebruik bij de teelt van land- en tuinbouwgewassen in grondwaterbeschermingsgebieden. Bij overtredingen volgt een boete van 1.500 euro. Overtredingen kunnen daarnaast ook gevolgen hebben voor telers die GLB-inkomenssteun ontvangen door een korting op toeslagrechten.