26 oktober 2020 Meer nieuws

NVWA gaat overtreders in sierteelt harder aanpakken

De NVWA gaat strenger optreden tegen sierteeltbedrijven die in de fout gaan met hun gewasbeschermingsmiddelengebruik. Dat meldt de inspectiedienst op haar website. Aanleiding is een analyse van de inspecties in 2019.

Uit de analyse bleek dat ruim een derde van de gecontroleerde bedrijven over de schreef ging.

In 2019 zijn 52 telers van snijbloemen onder glas en 67 bedrijven die potplanten, vaste planten of boomkwekerijgewassen onder glas telen gecontroleerd. De naleving onder de geïnspecteerde telers was 63%. Er is dus ook een grote groep telers die zich - vaak zelfs bij herhaling - niet aan de regels houdt.

Het merendeel van de overtredingen bestaat uit gebruik van niet-toegelaten middelen. Deze telers riskeren hogere boetes, dwangsommen en strafrechtelijke maatregelen als zij de regels niet beter gaan naleven. Het interventiebeleid gewasbeschermingsmiddelen dat op 17 augustus 2020 is ingegaan, biedt de NVWA de mogelijkheid om bedrijven die vaker de fout in gaan hoger te beboeten. (Lees het bericht NVWA strenger bij overtredingen middelen)

Overige inspecties

Naast de steekproefsgewijze controles heeft de NVWA 36 bedrijven die in de afgelopen jaren een boete of waarschuwing hebben gekregen vanwege overtredingen op het gebied van gewasbescherming in 2019 opnieuw gecontroleerd. Verder waren er 5 inspecties bij sierteeltbedrijven omdat de NVWA over deze bedrijven klachten of meldingen heeft ontvangen. Een kwart van de gecontroleerde telers die in voorgaande jaren zijn beboet voor het gebruik van niet-toegelaten middelen, blijkt in 2019 opnieuw in de fout gegaan.

Naleving regels daalt

Uit de analyse van inspecties door de NVWA blijkt dat de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen al een aantal jaren niet goed worden nageleefd en dat de naleving in 2019 zelfs verder is gedaald. De NVWA kijkt bij inspecties onder meer naar het juiste gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en het bijhouden van een spuitregistratie.