19 oktober 2021 Meer nieuws

NVWA controleert glassiertelers strenger op middelen

De sierteelt onder glas leeft de gewasbeschermingsregels minder goed na dan andere sectoren, constateert de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Daarom gaat zij overtredingen harder aanpakken. Eerder werden bij 40 procent van deze bedrijven resten van niet-toegestane middelen aangetroffen.

Met name telers die in de afgelopen drie jaar een overtreding hebben begaan, kunnen de NVWA opnieuw verwachten. Constateert de inspecteur dat de regels bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wederom zijn overtreden, dan ontvangt de teler een boete, die kan oplopen tot een paar duizend euro. Daarbovenop kan de NVWA een last onder dwangsom (LOD) opleggen. Dit is een voorwaardelijke boete die het bedrijf boven het hoofd hangt als er binnen bijvoorbeeld twee of drie jaar bij inspecties opnieuw overtredingen worden vastgesteld. Worden in deze periode geen overtredingen gesignaleerd, dan komt de LOD te vervallen. Gaat een teler weer de mist in, dan moet worden betaald.