23 augustus 2019 Meer nieuws

NVWA-actie bij producent en verkoper groene middelen

De NVWA start dit najaar een controle bij producenten en leveranciers van groene gewasbeschermingsmiddelen. Ze gaat daarbij op zoek naar middelen die worden verkocht als groene middelen, zonder toelating van het Ctgb. Ook RUB-middelen en basisstoffen worden gecontroleerd.

Gewasbeschermingsmiddelen die verkocht worden als groene middelen, maar die niet zijn toegelaten als gewasbeschermingsmiddel kunnen risico’s opleveren voor mens, dier en milieu. De veiligheid is namelijk niet aangetoond. De groene middelen worden met verschillende claims en onder verschillende namen op de markt gebracht. Denk aan biostimulanten, plantversterkers, bodemverbeteraars, planten- en kruidenextracten, micro-organismen en middelen van natuurlijke oorsprong.

Middelen die worden verkocht voor de bescherming van planten tegen ziekten, plagen of onkruiden vallen in veel gevallen onder de definitie van een gewasbeschermingsmiddel, óók als dit niet wordt geclaimd. Gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen op de markt worden gebracht en gebruikt als ze door het Ctgb zijn beoordeeld en toegelaten.

RUB-middelen

De NVWA gaat tijdens de actie ook de verkoop van RUB-middelen en basisstoffen controleren. RUB-middelen zijn gewasbeschermingsmiddelen en biociden die waren toegelaten op basis van de Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB-lijst). Omdat de risico’s van deze middelen nooit zijn beoordeeld, voldoen deze middelen echter niet aan de Europese regelgeving. De regeling is daarom in 2017 ingetrokken. De RUB-middelen moeten óf worden beoordeeld volgens de Europese regelgeving, óf van de markt verdwijnen.

Tot februari vorig jaar konden belanghebbenden RUB-middelen bij het Ctgb aanmelden voor een reguliere toelating. Middelen die niet zijn aangemeld mochten tot 1 oktober vorig jaar worden verkocht en mogen nog tot 1 oktober dit jaar worden gebruikt. RUB-middelen die wel zijn aangemeld en door het Ctgb zijn geplaatst op een speciale lijst, mogen voorlopig nog wel worden verkocht en gebruikt.

Basisstoffen

De NVWA kijkt ook naar basisstoffen. Dat zijn producten die worden verkocht voor een ander doel dan gewasbescherming, maar kunnen daarnaast wel nuttig zijn als gewasbeschermingsmiddel. Alleen basisstoffen die zijn goedgekeurd door de Europese commissie mogen worden gebruikt als gewasbescherming, maar mogen niet worden verkocht als gewasbeschermingsmiddel, aldus de NVWA.