11 september 2018 Meer nieuws

NPPL zoekt nieuwe kandidaten voor 2019

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) breidt uit met zes nieuwe toepassingen. Variabel fungiciden doseren wordt ook in de bollenteelt beproefd. Deelnemers maken kans op gratis onafhankelijk advies en ondersteuning om hun bedrijf te innoveren.

De zes precisietoepassingen in 2019 zijn:

  • precisiebemesting van grasland,
  • bescherming van weidevogelnesten,
  • beregeningsadvies op maat,
  • plaatsspecifiek onkruid bestrijden,
  • variabel fungiciden doseren,
  • rijpadenplanning en -optimalisatie.

Variabel doseren van fungiciden is expliciet ook bedoeld voor de bollenteelt. Kijk voor meer informatie over de technieken op de website van NPPL.

Aanmelden

Wie vooruit wil met precisietechniek, kan zich aanmelden voor NPPL 2019. Voorwaarden zijn de wil om vooruit te komen met de nieuwste technieken, wanneer nodig daarin willen investeren én de bereidheid ervaringen te delen met collega’s. De aanmeldtermijn eindigt op vrijdag 19 oktober. Aanmelden kan op de website van NPPL.

Wat is NPPL?

Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) helpt boeren en tuinders verder met precisielandbouw. Het eerste jaar, 2018, krijgen zes akkerbouwers hulp van Wageningse experts om op hun bedrijven aan de slag te gaan met toepassingen van precisielandbouw. Het gaat onder meer om plaatsspecifieke toediening van (kunst)mest en gewasbeschermingsmiddelen. Via de zes deelnemers wil het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) álle boeren en tuinders helpen stappen vooruit te zetten.