19 juli 2021 Meer nieuws

NPPL stopt, maar gaat toch door

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) stopt als project, maar krijgt zeer waarschijnlijk een vervolg in 2022. Dat zegt NPPL-projectleider Corné Kempenaar van Wageningen University & Research. NPPL 2.0 gaat een volgende stap zetten in de introductie en opschaling van precisiekringlooplandbouw op praktijkbedrijven.

In dit vervolgproject zal de focus meer liggen op een gebiedsgerichte aanpak voor een grotere impact van productieve, weerbare en natuur-inclusieve teeltsystemen met een rendabele bedrijfsvoering. Uitgangspunt is een integrale en circulaire benadering met inzet van agronomische en ecologische principes, ondersteund door precisielandbouwtechnologie. Dit moet uiteindelijk leiden tot een duurzame, waardevolle leefomgeving. NPPL 2.0 wordt opgezet in nauwe samenwerking met Boerderij van de Toekomst in Lelystad.

Laatste projectjaar

2021 is het laatste jaar van het NPPL-project. De proeftuin werd in 2017 op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door WUR opgezet met als doel de introductie van precisielandbouw in de praktijk een impuls te geven. In de Nationale Agenda Precisielandbouw van 2020 wordt het verdienmodel voor de boer nog als een knelpunt genoemd dat grootschalige uitrol van precisietechniek in de weg staat.

Kempenaar: “Op het ministerie zijn ze enthousiast over wat we met NPPL bereiken. Dat zien ze de komende jaren graag voortgezet. De noodzaak om goede landbouwkundige resultaten te combineren met realisering van maatschappelijke doelen op gebied emissies, gezonde bodems, energie, klimaat en biodiversiteit is eerder groter dan kleiner geworden.”