2 juni 2020 Meer nieuws

NOW-subsidie 2.0 anders bij bedrijfseconomisch ontslag

Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf 29 mei rekening houden met aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket. De aanvullende voorwaarden staan in een brief van ministers Koolmees, Hoekstra en Wiebes aan de Tweede Kamer.

Om banen te behouden wil het kabinet bedrijven de mogelijkheid geven zich aan te passen aan de veranderde economische realiteit. De extra korting van 50 procent bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt daarom. Een aanvullende voorwaarde voor de NOW is ook dat bedrijven die om bedrijfseconomische redenen meer dan twintig mensen moeten ontslaan, de vakbond of de personeelsvertegenwoordiging moeten betrekken. Dit om misbruik van de NOW te voorkomen.

Als het bedrijf en vakbond of de personeelsvertegenwoordiging er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation worden gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan wordt het totale subsidiebedrag verminderd met vijf procent.

Wachten na WMCO-melding

Ook is de werkgever verplicht om ontslagaanvragen niet eerder dan vier weken na de WMCO-melding (Wet melding collectief ontslag) in te dienen bij UWV. Deze periode kan hij gebruiken om tot een akkoord te komen. Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen.  Deze voorwaarden zullen gelden voor werkgevers die vanaf vandaag (29 mei 2020) een WMCO-melding doen.

In de brief aan de Tweede Kamer licht minister Koolmees de wijziging van de duur van de verlenging en de wijziging met betrekking tot bedrijfseconomisch ontslag toe.