25 september 2020 Meer nieuws

Normoverschrijdingen bloembollen in kaart

Uit de nieuwe bestrijdingmiddelenatlas blijkt dat er in 2019 vijf werkzame stoffen zijn die bij typische ‘bloembollenmeetpunten’ een overschrijding van de norm in het oppervlaktewater geven.

Dit is de top vijf van die werkzame stoffen: imidacloprid, pyraclostrobin, azoxystrobin, carbendazim en folpet. De gegevens zijn te halen uit de vernieuwde bestrijdingsmiddelenatlas die online is te raadplegen.

Imidacloprid

De normoverschrijdingen imidacloprid vond in 2019 zes keer plaats bij typische bloembollenmeetpunten. In de helft daarvan betrof de overschrijding meer dan 5 keer de norm. Via de bestrijdingsmiddelenatlas kan men inzoomen en is te zien welk meetpunt dit precies betrof. Van pyraclostrobin werden vijf keer normoverschrijdingen gevonden waarvan er één meting hoger lag dan 5 keer de norm.

Ongewenst in het water

De Bestrijdingsmiddelenatlas brengt de gewasbeschermingsmiddelen die zijn gemeten in het oppervlaktewater in kaart. Stoffen zoals het insecticide imidacloprid of het herbicide glyfosaat komen vaak ongewenst terecht in het oppervlaktewater en vormen een probleem voor de waterkwaliteit. Ze worden op veel plaatsen aangetroffen, zelfs vaak in hoge, norm-overschrijdende concentraties. De atlas biedt meer inzicht in waar en in welke mate dit soort middelen voorkomen.

Het inzicht wordt verkregen aan de hand van de meetgegevens van waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. De atlas toont onder andere welke middelen waar zijn gemeten, waar en wanneer de normen worden overschreden. Ook geeft het aan wat de belangrijkste probleemstoffen zijn en welke gewasteelt en middelen hierbij mogelijk een rol spelen.

Zoeken per werkzame stof

Voor de bloembollensector is het bijvoorbeeld interessant te kijken naar de stof esfenvaleraat, de werkzame stof van onder andere het insecticide Sumicidin. Dit middel wordt veelvuldig gespoten door lelie-en tulpenkwekers tegen luis. In 2019 werd er op 6 plaatsen in Nederland tijdens een meting een normoverschrijding gevonden die meer dan 5 keer de norm bedroeg. Echter wanneer wordt ingezoomd op de kaart en gekeken wordt naar waar de overschrijding plaatsvond, was dit bij de akkerbouw en de glastuinbouw. Navraag leert dat het niet mogelijk is om te zeggen of esfenvaleraat wel of geen probleem is bij de typische 'bloembollenmeetpunten'. "Dat komt omdat voor esfenvaleraat de metingen op de typische bloembollenmeetpunten niet-toetsbaar zijn", aldus Wil Tamis van het Centrum voor Milieuwetenschappen in Leiden.

Hoe werkt die atlas nu precies?

Op donderdag 22 oktober organiseert het CML van 16.00 uur tot 17.00 uur gratis een webinar waarin de vernieuwingen van de Bestrijdingsmiddelenatlas worden gedemonstreerd. Gebruikers kunnen er ook vragen stellen. Aanmelden is nodig