14 juni 2019 Meer nieuws

Noord-Hollandse subsidie voor mkb-innovatie

Noord-Hollandse ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek dat bijdraagt aan de ontwikkeling van duurzamere producten, productieprocessen of diensten. Hiertoe stelt de provincie ruim 4 miljoen euro beschikbaar.

Het gaat om de Uitvoeringsregeling voor MKB Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT) van het Rijk. De regeling ging 11 juni in en staat nog open tot 10 september 17.00 uur. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie.

Samenwerkingsverbanden van twee of meer mkb-bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 350.000). In ieder geval één van de bedrijven in het samenwerkingsverband moet in Noord-Holland gevestigd zijn.

De subsidie is bedoeld voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling gericht op de realisatie van duurzamere producten, productieprocessen of diensten.