29 mei 2020 Meer nieuws

Noord-Holland verbiedt glyfosaat op pachtgrond

Agrarische pachters die grond van de provincie Noord-Holland pachten, mogen het omstreden gewasbeschermingsmiddel glyfosaat, voornamelijk bekend onder de merknaam Roundup, niet meer op provinciegrond gebruiken. Dit staat in het aangepaste pachtbeleid.

Het verbod gaat per 1 november in voor de nieuwe pachtcontracten, maar gold al voor percelen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Provincie wacht niet op EU

Glyfosaat is de werkzame stof in middelen die onkruid bestrijden. Hoewel het gebruik van deze stof door de Europese Unie (EU) is toegestaan, is er steeds meer twijfel over schadelijke gevolgen van het middel voor mens en dier en daarom neemt de provincie dit besluit. De EU evalueert het glyfosaat-gebruik in 2022. “Daar willen we niet op wachten. We doen ons uiterste best de biodiversiteit in onze provincie te beschermen. Dit verbod helpt daar aan mee”, aldus Gedeputeerde Esther Rommel van Natuur en Landschap. Ze geeft aan dat onkruid zoveel mogelijk met mechanische of ecologische technieken moet worden bestreden.

Bezwaar van pachters

De provincie besprak het verbod op glyfosaat op pachtgronden eerder al op regio-bijeenkomsten georganiseerd voor pachters en geïnteresseerden over de aanpassingen in het pachtbeleid. Daar gaven pachters aan dat het gebruik van glyfosaat nu nog noodzakelijk is omdat er volgens hen geen natuurvriendelijker en even effectief alternatief bestaat. Echter, uit gesprekken met LTO en agrarische natuurverenigingen kwamen geen grote bezwaren tegen een verbod, aldus de provincie.