18 oktober 2019 Meer nieuws

Noord-Holland steekt 4,5 miljoen in zonne-energie

De provincie Noord-Holland steekt 4,5 miljoen in zonne-energie. Met het geld wil de provincie onder meer meer panelen op daken van agrarische bedrijven laten aanbrengen, op kassen en onderzocht wordt of zonne-akkers ganzenoverlast rond Schiphol tegen gaan. 

Op bedrijfsdaken is volgens Noord-Holland nog heel veel ruimte voor zonne-energie. Pas op 4 procent van de bedrijfspanden liggen nu zonnepanelen. De provincie gaat bedrijven helpen om de rijkssubsidies zo effectief mogelijk te gebruiken. Ook wordt in kaart gebracht welke daken van bedrijven en bedrijfsterreinen geschikt zijn voor grootschalige zonne-energiemogelijkheden. Samen met landbouworganisatie LTO, netbeheerder Liander en gemeenten worden ook de mogelijkheden van agrarisch vastgoed in de provincie geïnventariseerd.

Zonneakkers tegen ganzen

De provincie Noord-Holland wil meervoudig ruimtegebruik stimuleren, omdat zo extra mogelijkheden voor energieopwekking ontstaan. Ook wordt onderzocht of zonneakkers in de Schipholregio een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de ganzenoverlast. De provincie wil ook de eigen infrastructuur en gebouwen inzetten om duurzame energie op te wekken. Het gaat bijvoorbeeld om de toepassing van zon-geluidsschermen en zon-geleiderails.