3 juni 2021 Meer nieuws

Noord-Holland maakt ombouw vakantieparken mogelijk

Provincie Noord-Holland maakt het onder voorwaarden mogelijk dat gemeenten vakantieparken zonder perspectief kunnen omzetten naar tijdelijke of permanente woongebieden. Als dit tijdelijke woongebieden worden, kan dit onder andere bijdragen het urgente probleem van huisvesting van arbeidsmigranten.

Het gaat om ongeveer 30 vakantieparken in de Kop van Noord-Holland, Westfriesland en de regio Alkmaar die geen perspectief meer hebben als recreatiepark. Er is daar kans op verloedering en mogelijk ondermijnende activiteiten en vaak is er al langere tijd sprake van illegale bewoning, al dan niet door tijdelijke arbeidsmigranten. De 30 parken zijn uit een onderzoek van meer dan 200 vakantieparken gekomen.

Bredere afweging mogelijk door Omgevingswet

De omzetting van vakantieparken tot gebieden met andere functies was tot nu toe lastig als gevolg van provinciale- en Rijksregelgeving. De komst van de landelijke nieuwe Omgevingswet maakt een bredere afweging over vakantieparken mogelijk. De komende Omgevingsverordening 2022 sluit aan op de Omgevingswet.

'Goed verhaal' 

Wanneer gemeenten 'met een goed verhaal komen' voor deze vakantieparten en ze aangeven welk probleem er wordt opgelost en in welke behoefte er wordt voorzien, kunnen zij deze vakantieparken een woonfunctie geven. Lukt een nieuwe stedelijke ontwikkeling op de plek niet, dan is een tijdelijke woonfunctie mogelijk tot maximaal 10 jaar.

Cees Loggen, gedeputeerde Wonen bij de provincie hoopt op twee vliegen in één klap; verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van deze gebieden en de creatie van al dan niet tijdelijke bewoning, koop of huur waardoor de woningnood minder hoog wordt. “Ook helpt het gemeenten in hun wens om verloederde vakantieparken te saneren.”