1 november 2019 Meer nieuws

Noord-Holland kiest voor zonnepanelen op agrarische daken

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon gaan het gebruik van agrarische daken voor zonnepanelen stimuleren. Daartoe hebben ze 30 oktober een samenwerkingsverklaring ondertekend voor een gebiedsgerichte aanpak.

De provincie Noord-Holland ziet een belangrijk rol voor de agrarische sector in het versnellen van de energietransitie. Samen met de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon worden agrarisch ondernemers gestimuleerd en gefaciliteerd om zonnepanelen op hun daken te laten installeren. Hiermee wordt bijgedragen aan de energietransitie zonder dat daarvoor landbouwgrond wordt opgeofferd aan zonneparken.

Energiescan

Schuren, stallen en bedrijfsgebouwen hebben grote daken en zijn uitermate geschikt om een substantiële hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Agrariërs met plannen voor zonnepanelen op hun vastgoed kunnen een energiescan voor hun bedrijf aanvragen. LTO Noord verzorgt deze energiescans, zodat de ondernemers onafhankelijk advies krijgen over de optimale businesscase voor hun bedrijf.

Rol van netbeheerder

De lokale netbeheerder Liander en de Rabobank zijn ook betrokken. Door de investeringsplannen in zonne-energie van agrariërs in de drie gemeenten in beeld te brengen, weet netbeheerder Liander of de aansluitcapaciteit voldoende is en waar het elektriciteitsnet om aanpassing en uitbreiding vraagt.

Informatieavond

LTO Noord houdt op dinsdag 5 november (inloop 19:30 uur, start 20:00 uur) een informatieavond in de raadszaal van Gemeentehuis Drechterland, Raadhuisplein 1 in Hoogkarspel.