8 mei 2020 Meer nieuws

Noodfonds vergoedt maximaal miljoen coronaschade

De aanmelding voor het Noodfonds land- en tuinbouw is opengesteld. Het fonds vergoedt 49% van de omzetschade tot maximaal van 1 miljoen euro. De regeling is niet definitief, maar aanvragen kan tot en met 4 juni op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Uitgangspunt is de gemiddelde omzet over 2017, 2018 en 2019 in de periode van 12 maart tot en met 11 juni. Het verschil met 2020 is de omzetschade. Daar gaat 30% van af. De tegemoetkoming is 70% van het resterende bedrag.

Andere financiële steun voor dezelfde schade wordt van deze aanvullende regeling afgetrokken. Bijvoorbeeld een andere tegemoetkoming (zoals NOW en TOGS) of geld van de verzekering. Leningen, borgstellingen en fiscale maatregelen tellen niet mee en worden dus niet in mindering gebracht.

Voor de regeling geldt dat de vergoeding voor iedereen verlaagd wordt als het budget van € 600 miljoen wordt overschreden.

Aanvraagprocedure

Aanvragen kan tot en met 4 juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hiervoor is eHerkenning niveau 1 (of hoger) nodig.

Lees over alle voorwaarden en de wijze van aanvragen de pagina Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw op de website van RVO.

Na aanmelding volgt binnen vijf werkdagen een tegemoetkoming als voorschot, mits de regeling door de Europese Commissie is goedgekeurd en is gepubliceerd in de Staatscourant. Bij bedrijven in de sierteeltsector is het voorschot de helft van het aangevraagde bedrg. De rest krijgen ondernemers binnen acht weken na ontvangst van de complete aanvraag met bewijsstukken.