28 november 2017 Meer nieuws

Nog vijf jaar glyfosaat

De kogel is door de kerk, het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat mag nog vijf jaar gebruikt worden.

De Europese vergunning zou 15 december aflopen. Gisteren stemde een meerderheid van de EU-lidstaten in met een verlenging voor een periode van vijf jaar.

Achttien landen voorstander

Achttien landen, waaronder Nederland, stemden voor. Negen landen waren tegen en een land onthield zich van stemming. Eerder deze maand onthielden Duitsland, Polen, Bulgarije en Roemenië zich nog van stemming, maar zij gingen nu wel akkoord.

De verdeeldheid over de toelating van glyfosaat is groot. Tegenstanders wijzen op de schadelijke effecten van het middel voor mens en milieu. Zo zou glyfosaat kankerverwekkend zijn.

Ruim 1,3 miljoen handtekeningen

Ruim 1,3 miljoen Europeanen hebben hun handtekening gezet onder een Europees burgerinitiatief tegen glyfosaat. Desondanks werd ingestemd met de verlenging. Wel wil het Europees Parlement de komende vijf jaar gebruiken om het middel uit te faseren.

Copa Cogeca, de Europese koepel van landbouworganisaties, heeft in een reactie laten weten het goed nieuws te vinden dat de onzekerheid voor boeren nu is weggenomen. Wel had zij liever een verlenging van vijftien jaar gezien. Zonder glyfosaat zou de voedselvoorziening gevaar lopen. Alternatieven op de markt ontbreken.

‘Gewasbeschermingsmiddelen vormen het sluitstuk’

Ook Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, noemt het goed dat er nu duidelijkheid is. “Gewasbeschermingsmiddelen vormen het sluitstuk. De komende vijf jaar moeten gebruikt worden om te werken aan alternatieven voor glyfosaat. Daar zal ik mij voor inzetten.”