11 oktober 2019 Meer nieuws

Nog plek voor 10 deelnemers bodemverbetering Noordoostpolder

Het project ‘Verbeteren bodem- en waterkwaliteit in de Noordoostpolder’ heeft nog ruimte voor 10 extra deelnemers die percelen hebben rond Espel en Creil. Aan het project nemen al 20 akkerbouwers en bollentelers rondom Espel deel.

De deelnemers aan het project nemen maatregelen om de bodemkwaliteit van de percelen te verbeteren en emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf perceel en erf te verminderen. Het project duurt nog tot eind 2021.

Zelf profielkuilen beoordelen

In het project leren deelnemers onder andere hun bodem kennen. Zo wordt de bodemconditie beoordeeld door het graven van profielkuilen en dit te bespreken met de anderen onder leiding van een expert.

Emissie van spuitvloeistoffen

Deelnemers gaan ook met emissie van spuitvloeistoffen aan de slag.  Die blijven vaak onbedoeld achter op het erf na het vullen of schoonspuiten van een machine waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast. Of na het wassen van kisten. Binnen een ander projectonderdeel kijken ondernemers samen of ze nog meer stappen kunnen zetten in geïntegreerde gewasbescherming.

Opgeven

Opgeven kan door Yvonne Gooijer, projectleider CLM Onderzoek en Advies te mailen.