6 augustus 2018 Meer nieuws

Nog meer zoet water naar het westen

Op verzoek van het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt via de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) sinds afgelopen vrijdag meer extra water ingelaten om verzilting van het Groene Hart te beperken. De inlaat is verhoogd van 7 naar 10 kuub per seconde, zei Bart Vonk, voorzitter van WMCN-LCW, vorige week op een informatiebijeenkomst over de droogte.

Nog meer zoet water

Vonk gaf tevens aan dat Rijnland om nog meer water via de KWA heeft gevraagd. “We bekijken of hier eventueel nog meer ruimte voor is”, zei hij. De KWA houdt in dat het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het zoete water naar het hoogheemraadschap van Rijnland maalt. Rijnland verdeelt dat extra zoete water en stuurt het door naar aangrenzende schappen.

Sinds 24 juli werd al 7 kuub per seconde extra zoet water ingelaten vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en naar de Oude Rijn gepompt. Dit betekent dat er ter hoogte van Bodegraven 6.900 liter zoet water per seconde de boezem van Rijnland binnenkomt. Nu de KWA is verhoogd naar 10 kuub per seconde, komt daar nog eens 4.000 liter per seconde bij.

KWA moet verder groeien

De KWA wordt gemiddeld eens in de acht jaar ingezet. Door de klimaatverandering neemt de behoefte toe. Daarom is capaciteitsvergroting van de KWA nodig en daaraan wordt gewerkt. In 2021 moet via de KWA 15 m3 per seconde ingelaten kunnen worden.