13 maart 2020 Meer nieuws

Nog meer maatregelen en afgelastingen door corona

Het coronavirus veroorzaakt veel opschudding in Nederland en natuurlijk ook in de sector. Steeds meer evenementen worden afgeblazen en bedrijven nemen maatregelen.

Keukenhof stelt opening uit

Keukenhof gaat op zijn vroegst 1 april open, als gevolg van een noodverordering die vanaf 14 april nationaal van kracht is. Die verordening verbiedt bijeenkomsten van meer dan 100 personen. 

Tulip Trade Event afgelast

De organisatie van het Tulip Trade Event heeft besloten om het evenement af te gelasten vanwege het coronavirus. Het zou plaatsvinden van woensdag 18 tot en met vrijdag 20 maart. De dertien deelnemende bedrijven die het vijfde Tulip Trade Event een jaar uitstellen zijn: P. Aker, Amsonia, Boots Flowerbulbs, Borst Bloembollen, BOT Flowerbulbs, Haakman Flowerbulbs, Jansen’s Overseas, Holland Bulb Market, P. Nelis & zoon’s, Nord Lommerse, C. Steenvoorden, VWS Flowerbulbs en Jan de Wit en Zonen.

Veilingen

Royal FloraHolland adviseert handelaren de tribune te mijden en in te kopen op afstand (KOA). Daarmee kan de veiling voldoen aan de RIVM-maatregel om geen samenkomsten van meer dan honderd mensen te houden. Voor wie nog niet gewoon is aan KOA, geeft de veiling op haar website uitleg over hoe dat werkt. Verder houdt de veiling een blog bij over de gevolgen van corona voor bijvoorbeeld klantenservice en bijeenkomsten.

Veiling Rhein-Maas heeft een protocol op haar website geplaatst. Ze vraagt onder meer klanten het te melden als medewerkers ziek zijn geworden en de locatie in Straelen-Herongen hebben bezocht.

Plantion adviseert inkopers op de tribune alleen in een bankje te gaan zitten en geeft handreikingen op haar website.

Keuring en inspectie Naktuinbouw

Naktuinbouw meldt op zijn website dat zij hun keurings-en inspectiewerk op bedrijven zoveel mogelijk voortzetten. Wel nemen de keurmeesters voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat zij het coronavirus verspreiden. Zij houden zich aan de beschermende maatregelen van de bedrijven die ze bezoeken en vragen vooraf of het veilig is de lokatie te bezoeken om te voorkomen dat zij inspecties uitvoeren die risicovol zijn. Zij proberen contact met personen op bedrijven tot het minimum te beperken. 

Bijeenkomsten met externen en opleidingen op de locaties van Naktuinbouw worden waar mogelijk uitgesteld.

BKD 

Bij de Bloembollenkeuringsdienst gaan alle veld- en exportkeuringen en inspecties door waarbij de BKD-keurmeesters ook voorzorgsmaatregelen nemen. Zij nemen vooraf altijd contact op met het te bezoeken bedrijf. De toetsen op het laboratorium van BKD gaan ook gewoon door. Veel kantoorpersoneel van de BKD werkt thuis. De BKD staat aan de vooravond van het drukke seizoen van de voorjaarskeuringen. "Volgende week worden de keurmeesters daarover ingelicht en de week erop gaan ze op pad." De BKD heeft alle bijeenkomsten zover als mogelijk afgezegd net als de een-op-een gesprekken die met externen gepland waren. Autorisatiebezoeken zoals administratieve bedrijfscontroles, schort de BKD tijdelijk op.

CNB

Met ingang van maandag 16 maart 2020 is het CNB-pand in Lisse voor onbepaalde tijd gesloten voor extern bezoek. In uitzonderlijke gevallen is bezoek uitsluitend op afspraak mogelijk. De locatie in Bovenkarspel blijft wel geopend; hier zijn diverse maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

KAVB en bloemenkeuringen

De KAVB heeft besloten dat de KAVB-bloemenkeuring, die elke maandag in Lisse bij CNB plaatsvindt, de komende drie weken niet wordt gehouden. Daarmee vervalt onder meer de Speciale Hyacintenkeuring van maandag 16 maart en de Speciale Hippeastrum- en Narcissenkeuring van maandag 30 maart.

De keuringen buiten op de KAVB-proeftuin gaan wel gewoon door. Hiervoor worden persoonlijke uitgenodigingen verstuurd. Het betreft alleen de gewassen die bloeien of binnenkort gaan bloeien, dus met name narcis, hyacint, tulp en wellicht bijzondere bolgewassen.

Alle ledenbijeenkomsten van de KAVB tot en met 31 maart zijn afgelast. 

Adviezen Stigas

Stigas geeft op zijn website tips voor bedrijven hoe ze moeten omgaan met het coronavirus. Onderdeel daarvan is een poster met pictogrammen die de preventiemaatregelen uitbeelden. Volgende week komt de adviesorganisatie met een bedrijfsnoodplan.

Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft een pagina met vragen en antwoorden over verzekeringen en het coronavirus gepubliceerd.

Werktijdverkorting

Volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stijgt het aantal aanvragen voor werktijdverkorting in verband met het coronavirus 'heel snel'. Meer dan 5.000 bedrijven hebben het aangevraagd; onduidelijk is hoeveel vanuit de land- en tuinbouw. Werktijdverkorting moet ten minste 2 en maximaal 24 kalenderweken duren en er moet minstens 20 procent minder werk zijn voor werknemers. Een ontheffing voor werktijdverkorting kunnen werkgevers uitsluitend aanvragen met een digitaal formulier op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid staat informatie over de stand van zaken.