26 maart 2020 Meer nieuws

Nog geen Europese steun sierteelt

Er komt nog geen geld uit Brussel om de sierteeltsector te ondersteunen. Dat werd donderdag bekend gemaakt.

Minister Carola Schouten van Landouw, Natuurbeheer en Visserij heeft de Europese Commissie om financiële steun gevraagd voor de sierteelt en de visserij. De EC vindt het te vroeg voor crisismaatregelen en wees het verzoek af. Voor de visserij komt mogelijk wel geld beschikbaar.

Exportkrediet

Tijdens het kamerdebat in Den Haag vandaag is wel toegezegd dat het exportkrediet wordt uitgebreid, om de internationale handel weer op gang te brengen. Alle exporterende bedrijven zouden een beroep kunnen doen op de ruimere staatsgarantie.

Nationaal noodfonds

De vraag om Europees geld staat los van het verzoek van de regiegroep voor de coronaschade in de tuinbouw. De groep heeft Schouten verzocht om 900 miljoen euro om de acute pijn te verzachten. Liefst ziet de regiegroep een nationaal noodfonds voor de sector.