14 september 2018 Meer nieuws

Nog altijd lage wateraanvoer Rijn en Maas

De droogte in Nederland is nog niet voorbij. Door beperkte neerslag in het stroomgebied van de Rijn en de Maas blijft de wateraanvoer de komende twee weken laag.

Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland is in de afgelopen maand ongeveer gelijk gebleven, maar er zijn wel grote regionale verschillen ten gevolge van de (lokaal hevige) neerslag in de afgelopen periode.

Lage grondwaterstanden

In grote delen van Zuid- en Oost-Nederland blijven, vooral op de hogere zandgronden, de grondwaterstanden laag. Het herstel van de grondwaterstanden zal nog geruime tijd duren.

De verziltingsproblematiek in de kustregio’s is stabiel. De beschikbare watervoorraden in het IJsselmeergebied worden ingezet voor de bestrijding van de verzilting van het IJsselmeer.

Maatregelen IJsselmeer

In delen van het IJsselmeer is - ondanks de eerder genomen maatregelen – sprake van een te hoog zoutgehalte als gevolg van de langdurige droogte. Dat heeft ertoe geleid dat bij Andijk afgelopen week geen water meer is ingenomen voor de productie van drinkwater. Omdat de situatie bij Andijk onzeker blijft, heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten om een aanvullende maatregel voor te bereiden: het aanvoeren van zoet water per schip uit andere delen van het IJsselmeer.

Kijk voor de laatste droogtemonitor op de website van Rijkswaterstaat.