12 maart 2018 Meer nieuws

Voorkom modder op wegen

Het rooiseizoen is voor vaste planten en boomkwekerij aan de gang. Dit betekent veel transport over de weg.

In de boomteeltgebieden is dit duidelijk aan de wegen te zien. Wegen zitten behoorlijk onder de modder. LTO Bomen en Vaste planten hoort in verschillende gemeenten dat burgers klagen over onveilige verkeerssituaties en mensen klagen over het vies worden van auto's en andere voertuigen.

Boetes of schadeclaims door modder op de weg

Deze situatie is niet positief voor de uitstraling naar de omgeving (burger en politiek) en werkt niet in het voordeel van de sector. Zeker met de regen die er volgens de weersverwachting zit aan te komen, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Ondernemers kunnen boetes krijgen en schadeclaims bij ongelukken.

Maak en houd de weg schoon

LTO Bomen en Vaste planten vraagt ondernemers om de wegen rond de kwekerij te bekijken en verantwoordelijkheid te nemen voor het schoon maken en houden van de wegen.