27 maart 2018 Meer nieuws

Toelating AZ500 in vaste planten en boomkwekerij

In zijn laatste vergadering heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocioden (Ctgb) de toelating van het onkruidmiddel AZ500 uitgebreid naar onder andere vaste planten en boomkwekerijgewassen.

Toelating na aanvraag

De coördinator effectief middelenpakket Boomkwekerij heeft de toelating samen met de toelatingshouder aangevraagd. De sector heeft hierin een bijdrage geleverd vanuit het Fonds Kleine Toepassingen.

Deze toelating is nu breed inzetbaar in de vasteplantensector en zowel in de open grond als in de containerteelt toegestaan.

Bron: LTO Bomen en Vaste Planten