26 februari 2018 Meer nieuws

Plantenpaspoortplicht wordt uitgebreid

Als gevolg van de nieuwe plantgezondheidsverordening wordt de plantenpaspoortplicht uitgebreid en worden er ook andere eisen gesteld aan de lay-out. Deze veranderingen zijn vanaf half december 2019 verplicht.

Vasteplantentelers krijgen te maken met het plantenpaspoort

De plantenpaspoortplicht gaat gelden voor alle ‘voor opplant bestemde planten’. Volgens de EU-definitie zijn dit planten die volledige planten kunnen voortbrengen en daarvoor bestemd zijn. Deze planten moeten worden uitgeplant, opnieuw worden geplant of geplant blijven. Alles wat nu teeltmateriaal heet valt daaronder (dus ook zaden), maar ook alle ‘consumptieve’ pot-, perk- en kuipplanten. Dit betekent dat vasteplantentelers met het plantenpaspoort te maken krijgen.

Registratienummer in de loop van 2018

Een gevolg van deze regelgeving is ook dat alle bedrijven één registratienummer plantgezondheid krijgen, dat vermeld moet worden op het plantenpaspoort. In de loop van 2018 zullen bedrijven dit registratienummer ontvangen.

Op de website van de Naktuinbouw is meer informatie te vinden over deze veranderingen in de regelgeving.