23 maart 2018 Meer nieuws

Perennial Power gaat verder als stichting

De handtekeningen zijn 22 maart gezet voor de oprichting van stichting Perennial Power. Hiertoe is besloten omdat dit een goede structuur biedt aan de toenemende diversiteit van activiteiten, gericht op het promoten van vaste planten.

Eerste bestuur van de stichting

Al vanaf het begin, nu vier jaar geleden, is Aad Vollebregt intensief betrokken bij de planvorming van het initiatief Perennial Power. Hij draagt nu het stokje over aan Jan-Willem Rotteveel. Ook Rotteveel is vanaf het begin betrokken. Hij zal samen met Onno Zonneveld, Jos Swinkels, Henk Holtmaat en Peter Willemsen het eerste bestuur vormen van de stichting.

“We dragen financiële verantwoording en maken afspraken met derden. Daarom is het verstandig om dit via een stichting te borgen”, aldus Swinkels.

‘We worden gezien als een voorbeeld’

Direct na het wegvallen van het Productschap Tuinbouw zijn via de Cultuurgroep Vaste Planten initiatieven genomen om samen te werken en promotie te verzorgen. “De structuur staat nu goed en we worden in de sector als een goed voorbeeld gezien”, aldus Zonneveld.

Verdubbeling aantal deelnemers

In 2014 is gestart met ruim twintig deelnemers. Inmiddels is dit aantal verdubbeld. “We zien volop kansen voor uitbreiding van het aantal deelnemers,” meent Willemsen. Volgens Holtmaat zijn er daardoor nog meer activiteiten mogelijk.

Perennial Power doet een oproep aan bedrijven om deel te nemen aan het initiatief. Alle informatie is te vinden op de website.