13 maart 2018 Meer nieuws

Nieuwe gewasbeschermingsgids boomteelt en vasteplantenteelt

In april verschijnt de nieuwe gewasbeschermingsgids ‘Gewasbescherming Boomteelt en Vaste Plantenteelt 2018’ van Delphy. Per ziekte, plaag of onkruid staat daarin advies over de beste aanpak.

Meer aandacht voor biologische bestrijding

In de adviezen zijn diverse nieuwe middelen opgenomen en de laatste resultaten verwerkt vanuit onderzoek en de praktijkervaringen van de adviseurs. Daarbij is er steeds meer  aandacht voor biologische bestrijding.

Overzicht van middelen

Achter in de gids staan middelenoverzichten met informatie over de werking, maximale doseringen, maximale aantal toepassingen, effecten op natuurlijke vijanden en kleurcodes van MPS-Mind. Dit helpt kwekers een keuze te maken.

Kosten en bestellen

De nieuwe gids kost € 85 (excl. BTW, incl. verzendkosten binnen Nederland). Bedrijven die de gids bestellen ontvangen daarnaast een e-mailnieuwsbrief met de laatste wijzigingen op het gebied van gewasbescherming. De gids is te bestellen op de website van Delphy (sector boomteelt) of via tel. 0172-212 827.