21 februari 2018 Meer nieuws

Herregistratie Cantack heeft gevolgen

Bij de herregistratie van Cantack in december zijn naast een aantal uitbreidingen enkele teelten vervallen.

De toelating is beëindigd voor onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten en openbaar groen.

Bedekte teelt mag nog beperkt

De bedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten blijft behouden met maximaal drie toepassingen per blok en maximaal drie blokken per 12 maanden.

 Voor het oude W2 en W3 etiket geldt:

 Aflevertermijn: 1 april 2018
 Opgebruiktermijn: 1 oktober 2018