7 februari 2018 Meer nieuws

Glastuinbouw meest innovatieve agrarische sector

Het aandeel innovatieve land- en tuinbouwbedrijven blijft de laatste jaren redelijk stabiel op een niveau tussen de 1 en 2 procent. Dat meldt Wageningen Economic Research. De glastuinbouw blijkt de meest innovatieve sector.

In 2015 kon 1,2 procent van de bedrijven als innovatief worden bestempeld; de glastuinbouw kende het hoogste aandeel. 11 procent van de Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven behoorde in 2015 tot de innovatoren en vroege volgers. Dit voldoet aan de streefwaarde van 10 procent gesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Kostprijsverlaging meest genoemde motief

In de plantaardige sectoren wordt kostprijsverlaging het meest genoemd als motief om te vernieuwen. In de glastuinbouw meer dan bij de akkerbouw en opengrondstuinbouw. Ook arbeidsbesparing en verbeteren van arbeidsomstandigheden zijn een belangrijk motief om te vernieuwen.

'Financiering vinden voor innovaties blijft een uitdaging'

Innovatieve bedrijven voeren als eerste een nieuwe techniek in de bedrijfsvoering door of ontwikkelen nieuwe producten. De bedrijven die vrij snel na de innovatoren de nieuwe technieken gaan gebruiken worden de vroege volgers genoemd.

Crowdfunding is een optie

Financiering vinden voor innovaties blijft een uitdaging. Een mogelijkheid om vernieuwingen te financieren is gebruikmaken van crowdfunding. De deelnemers van de Innovatie-enquête zijn in meerderheid wel bekend met deze financieringswijze, maar maakten er vrijwel geen gebruik van.

Innovaties en ontwikkelen rondom vernieuwingen in de land- en tuinbouw worden gemeten met de Innovatie-enquête die jaarlijks wordt uitgevoerd door Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van LNV. In 2015 deden ruim 1.000 ondernemers aan de enquête mee. Vanaf 2018 wordt de enquête sneller uitgevoerd. Dit betekent dat de Innovatiemonitor aan actualiteit wint en sneller inzicht geeft in de innovatoren per sector.

Meer informatie staat in het rapport van Wageningen Economic Research.