22 maart 2018 Meer nieuws

CBS: areaal bloembollen blijft stijgen

In 2017 is het areaal bloembollen gegroeid naar 26.000 ha. Ten opzichte van 2000 is dit een stijging van 18%. Dat blijkt uit cijfers van de Landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Meer tulpen, minder telers

Het CBS komt op een areaal tulpen in 2017 van ruim 13.000 ha. In 2000 was dat nog geen 10.000 ha. Het aantal ondernemers dat tulpen teelt, is afgenomen van zo’n 1.600 in 2000 naar 900 in 2017. Zeker in dit bolgewas zet de schaalvergroting fors door.

Groei bij lelie en hyacint, krimp in gladiool en narcis

Twee andere bolgewassen waarbij het CBS een groei noteert tussen 2000 en 2017, zijn lelie en hyacint. Het lelieareaal omvat volgens het CBS in 2017 6.440 ha, terwijl de hyacinten uitkomen op 1.420. Afname is er in de afgelopen zeventien jaar in gladiool (van 1.640 naar 990 ha) en narcis (van 1.840 naar 1.490 ha).

Minder bedrijven in het algemeen

Niet alleen bij de tulpenteelt daalt het aantal ondernemers, ook in de bloembollenteelt in het algemeen is hiervan sprake. Sinds 2000 is het aantal bedrijven met 39% afgenomen tot ruim 1.600.

Helft van de bloembollen staat in Noord-Holland

Het CBS heeft ook gekeken naar de verspreiding van de teelt over Nederland. Drie gemeentes tellen meer dan 2.500 ha bloembollen. Dit zijn Hollands Kroon met 3.300 ha, Noordoostpolder met 2.700 ha en Schagen met 2.300 ha. In de provincie Noord-Holland staat de helft van het totale areaal bloembollen in Nederland. Drenthe is na Noord-Holland, Flevoland en Zuid-Holland de vierde provincie in oppervlakte met bloembollen: 1.900 ha. Daarvan staat 1.200 ha in de gemeente Midden-Drenthe.

Verschil met cijfers BKD

Evenals voorgaande jaren komen de CBS-cijfers niet overeen met de statistieken van de BKD. Dat verschil is toe te schrijven aan de verschillende manieren van opgeven door de ondernemers.

Meer informatie op de website van het CBS.