5 februari 2018 Meer nieuws

Bayer gaat toelating van Basta en Finale intrekken

Bayer maakte kort geleden bekend dat het de Europese registratie van de werkzame stof glufosinaat-ammonium actief terug zal trekken. Dit betekent het einde voor de toelating de middelen van Basta en Finale in Europa en dus ook in Nederland. LTO Nederland komt in actie om deze middelen te behouden.

De reden die Bayer geeft is dat ze (politieke) discussie rondom de herregistratie willen voorkomen om hiermee hun registraties buiten Europa te beschermen.

Overleg met Duitsland en België

Een dag nadat het nieuws bekend werd gemaakt, heeft er op de IPM in Essen een overleg plaatsgevonden tussen de boomkwekerij-belangenbehartigers uit Nederland, Duitsland en België. Daar is afgesproken dat Nederland namens de drie landen een brief zal sturen aan Bayer en BASF (wat de toelating van glufosinaat-ammonium binnenkort overneemt) om hen op andere gedachten te brengen. Ook zal vanuit Nederland namens alle plantaardige sectoren een gelijksoortige brief gestuurd worden.

Inzet is behoud van beide middelen

De eerste inzet is op het behoud van beide middelen. Mocht dit een onhaalbare kaart zijn dan wordt er ingezet op een maximale uitverkoop- en opgebruik termijn. Dit om te zorgen dat er geen gat ontstaat en alternatieven op de markt kunnen komen.

Op korte termijn zal er op hoog niveau een gesprek met Bayer plaatsvinden.