6 april 2018 Meer nieuws

ABN AMRO: komende twee jaar perspectiefrijk voor sierteelt

Voor de sierteelt zien 2018 en 2019 er rooskleurig uit. De verwachting is dat consumenten meer bloemen kopen. De export naar het Verenigd Koninkrijk – een van de belangrijkste afzetlanden – groeit. Dat meldt ABN AMRO in zijn sectorprognose.

Consumentenvertrouwen hoog

ABN AMRO verwacht dat de particuliere bestedingen in Nederland toenemen met 2,2 procent in 2018 en 2,3 procent in 2019. Het consumentenvertrouwen in Nederland en in de eurozone is hoog. Dit is gunstig voor de sierteelt de komende twee jaren. Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat sierteeltproducten prijselastisch zijn. Stijgen de consumentenbestedingen? Dan kopen consumenten ook meer bloemen en planten.

Groen is gezond

Niet alleen de hogere koopkracht zorgt voor een volumestijging. Het wordt steeds duidelijker dat groen een goed effect heeft op mensen. Het zorgt voor een hogere mate van welbevinden en dat zou tot een hogere productiviteit, minder stress en minder ziekteverzuim leiden. Dit is reden voor werkgevers om te investeren in groen op kantoor.

Groen in publieke ruimte

Ook in de publieke ruimte wordt groen steeds belangrijker. Nu steden groter worden doordat steeds meer mensen naar de stad trekken, is groen nodig voor het welzijn van mensen (denk aan beheersen van waterafvoer, biodiversiteit en fijnstof). In architectuur wordt groen dan ook steeds meer geïntegreerd in gebouwen.

Brexit is risico voor sierteelt

De Brexit vormt een risico voor de sierteelt. Er is nog veel onduidelijk voor deze branche. Keert de fytosanitaire keuring terug? Nemen de douaneformaliteiten toe? En zo ja: is er dan voldoende capaciteit om die soepel te laten verlopen? Op deze vragen is nog geen antwoord, maar ze hangen de sector boven het hoofd. Vooralsnog verwacht de bank een stijging van de volumes voor de sierteeltsector in 2018 en 2019.

Export naar Verenigd Koninkrijk stijgt

Hoewel de Brexit onzekerheden met zich meebrengt, heeft de transitiedeal tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk voor relatieve rust gezorgd. De overeenkomst zorgde ook voor een sterker pond en dat is gunstig voor de Nederlandse exportpositie.

ABN AMRO verwacht dat het pond in 2018 en 2019 langzaam aan kracht wint en in waarde stijgt. Blijven extra douaneformaliteiten of keuringen uit, dan betekent dit dat de export naar dit land toeneemt.

Bron: ABN AMRO