12 oktober 2020 Meer nieuws

Nieuwe voorzitter LTO vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen

Aad Vollebregt is door het bestuur van LTO Nederland benoemd als nieuwe voorzitter van de vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen. Hij volgt daarmee de huidige voorzitter Henk Raaijmakers op.

16 december treedt Aad Vollebregt aan als voorzitter en is voor een termijn van drie jaar benoemd. Vollebregt is directeur van Handelskwekerij Gebr. van de Reep BV, een vaste plantenkwekerij in Hillegom. Daarnaast is hij voorzitter van de LTO cultuurgroep Vaste Planten, van de ISU (International Stauden Union) en initiatiefnemer van Perennial Power.

Reactie van Vollebregt

Vollebregt: “Ik kijk er naar uit om me als voorzitter in te zetten voor de toekomst van deze vakgroep en sector. Daarbij zie ik de transitie naar circulaire productie, marketing – groen is belangrijk voor een goed ontwikkelde samenleving – en fytosanitaire zaken als belangrijke thema’s.”

Henk Raaijmakers was sinds 2015 voorzitter van de vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen. Hij heeft zich ingezet voor verbinding en contact met de leden, en het regelen van zaken die voor leden op het bedrijf van belang zijn. Een voorbeeld is het opstellen van internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden voor handel met buitenlandse klanten, exclusief voor de leden van de vakgroep.

Wens om te stoppen als voorzitter

Naast zijn werk als vakgroepvoorzitter, werkte Raaijmakers op de inhoudelijke portefeuilles Internationale samenwerking en Promotie en communicatie. Vorig jaar op de kennis- en netwerkdag van de vakgroep had hij aangegeven zijn taak als voorzitter neer te willen leggen. Op 16 december 2020 neemt Raaijmakers afscheid.