20 februari 2020 Meer nieuws

Nieuwe veilinglidmaatschappen in de maak

Royal FloraHolland wil het lidmaatschap beter aan laten sluiten op de verschillende diensten en tarieven van de bloemen- en plantenveilig. Daarom komen er nieuwe lidmaatschapsvormen bij in 2021, mits de leden akkoord gaan.

De veiling kent nu lid-aanvoerder en aanvoerder als lidmaatschapsvorm. Deze twee vormen voldoen volgens de veiling niet meer, omdat de verschillen tussen de kwekers die zaken doen via de veiling steeds groter worden. Grote en kleine kwekers, directe handel, internationale handel, landelijk veilen of geheel digitaal veilen, de huidige lidmaatschapsvormen maken daar geen onderscheid in.

Met leden

Voor de zomer komt de veiling met nieuwe modellen, die aan de leden worden voorgelegd. Die worden deze zomer en dit najaar met de leden besproken, is het streven. In december besluit de ledenraad over het definitieve voorstel van de veilingdirectie, dat bij akkoord in 2021 wordt doorgevoerd.