26 november 2019 Meer nieuws

Nieuwe toolboxkaarten wasplaats, zuiveringssysteem en drukregistratie

De Toolbox Emissiebeperking heeft drie nieuwe kaarten gemaakt met praktische informatie over drukregistratievoorziening, zuiveringssystemen voor afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen en inrichting van wasplaatsen.

Dit is gedaan omdat de regelgeving over drukregistratie van spuitdruk en wasplaatsen met een zuiveringssysteem lastig kan zijn.

Met de Toolbox Emissiebeperking willen Nefyto, Unie van Waterschappen, LTO Nederland, Agrodis en CUMELA Nederland gezamenlijk emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verminderen. De Toolboxkaarten zijn opgesteld door CLM Onderzoek en Advies, in opdracht van deze partijen.

Wel of geen druklogger en kosten ervan

In de nieuwe toolboxkaart ‘Drukregistratievoorziening’ staat een overzicht van verschillende spuittechnieken waarbij is aangegeven of een druklogger verplicht is. Daarnaast beschrijft de kaart de eisen aan het meten en registreren van de spuitdruk en de kosten van een druklogger.

Verschillende inrichtingen van wasplaats

Verder is de toolboxkaart ‘Inrichting van wasplaatsen’ vernieuwd. Een groot aantal bedrijven heeft al ervaring met de aanleg van een wasplaats en/of zuiveringssysteem. In de vernieuwde toolboxkaart zijn hun praktijkervaringen verwerkt, is informatie te vinden over relevante regelgeving en kan men verschillende inrichtingen van een wasplaats vinden.

Beschikbare zuiveringssystemen

De toolboxkaart 'Zuiveringssystemen voor afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen' is ook vernieuwd. Hier staan alle beschikbare zuiveringssystemen beschreven. In een handig overzicht staan de capaciteit en kosten per systeem vermeldt.

Samen met de Erfemissiescan Gewasbescherming en het Loket Erfemissie Gewasbescherming vormen de Toolboxkaarten een totaalpakket om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.