5 januari 2021 Meer nieuws

Rekenmodule voor Groen Label Kas aangepast

Vanaf 2021 is er een nieuwe rekenmodule om de CO2-emissie en het energiegebruik van Groen Label Kassen te berekenen. Daarbij is de begrote hoeveelheid verbruikte energie het uitgangspunt en niet meer de mate waarin verschillende technieken zijn gebruikt.

In de nieuwe opzet is de rekenmodule gemakkelijker te hanteren. Voor 2021 is er geen nieuwe schemaversie van Groen Label Kas gemaakt; de nieuwe rekenmodule maakt gebruik van dezelfde rekenregels. De module geldt voor GLK13- en GLK14-projecten vanaf 2018.

De schemateksten zijn te vinden op de website van Groen Label Kas.