9 april 2019 Meer nieuws

Nieuwe partners voor EnergieAkkoord Greenport

Het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland heeft dertien nieuwe partners gekregen. Gasunie, Uniper, Havenbedrijf Rotterdam, Evides, Duurzaam Voorne/Hydreco GeoMEC en TU Delft (faculteit 3mE) en zeven warmtecoöperaties uit het Westland hebben het akkoord vrijdag 5 april ondertekend.

Hiermee komt het totaal aantal partners voor het EnergieAkkoord Van Greenport West-Holland uit op bijna vijftig. In 2017 werd het EnergieAkkoord al door 36 partijen in de Greenport ondertekend.

2040 klimaatneutraal

De glastuinbouw werkt in het EnergieAkkoord aan onderzoek, innovatie, praktijktoepassingen en middels veel projecten aan een klimaatneutrale sector in 2040. Dat laatste is hét doel van het EnergieAkkoord. Met het EnergieAkkoord verbindt Greenport West-Holland energieprojecten, zorgt voor kennisdeling tussen partners en wordt verantwoordelijk voor de gebiedsaanpak glastuinbouw in het kader van het Klimaat- en Energie Akkoord. Ook levert zij een sectorale inbreng in de Regionale EnergieStrategie.

Actuele thema's

De ontwikkeling van warmtenetten gevoed door havenwarmte en door duurzame bronnen zoals geothermie is een van de belangrijke actuele thema’s. De levering van voldoende externe CO2 is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Daarnaast is er aandacht voor toepasbaarheid van nieuwe mogelijkheden zoals smart grids, waterstof, hoge temperatuuropslag en aquathermie in de glastuinbouw. Het EnergieAkkoord in de Greenport loopt nog tot en met 2020.