23 juni 2020 Meer nieuws

Nieuwe NOW vanaf 6 juli aan te vragen

Donderdag publiceert het kabinet de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden van deze subsidie uit het tweede noodpakket, dat loopt van juni tot en met september.

De verwachting is dat bedrijven de NOW-subsidie vanaf 6 juli bij het UWV kunnen aanvragen. Dit keer gaat het om een subsidietijdvak van vier maanden.

Nieuwe voorwaarden

De loonkostenregeling NOW wordt verlengd. Bedrijven met minstens twintig procent omzetverlies kunnen een tegemoetkoming van maximaal negentig procent van hun loonkosten krijgen, naar rato van hun omzetverlies. De maand waarop de loonsom wordt vastgesteld, is in dit tweede subsidietijdvak de maand maart. De forfaitaire opslag wordt verhoogd van dertig naar veertig procent.

Een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, mag geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en mag geen eigen aandelen inkopen. Dit geldt voor bedrijven die op grond van de NOW-subsidie 125.000 euro of meer ontvangen of een voorschot van 100.000 euro of meer ontvangen. Voor concerns die hun omzetdaling opwerkmaatschappijniveau willen berekenen, geldt een dergelijke voorwaarde al in de eerste NOW. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan.

Bij- en omscholings-afspraak

NOW 2.0 betekent ook dat de werkgever een inspanningsverplichting heeft om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door.

Korting vijf procent op NOW

Bedrijven die, ondanks deelname aan de NOW, meer dan twintig medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediation-verzoek en wordt toch een melding gedaan op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag na 29 mei 2020 en voor 1 oktober 2020 en voor twintig of meer mensen bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd, dan volgt een korting van de NOW van vijf procent op het totale subsidiebedrag.

Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen en eventueel verleende voorschotten voor de loonkosten van deze werknemers worden teruggevorderd. Ook staat de NOW los van de bescherming door het ontslagrecht en van de regels voor collectief ontslag, de WMCO. De in de NOW 1 opgenomen extra korting van vijftig procent bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt in NOW 2.0.