1 juli 2021 Meer nieuws

Nieuwe milieubelastingskaart tulp

Het CLM heeft nieuwe milieubelastingkaarten gemaakt, onder meer voor tulp. Hiermee is te zien hoe schadelijk gewasbeschermingsmiddelen zijn voor het milieu.

De vernieuwde milieubelastingskaarten geven per gewas inzicht in toegelaten middelen en hun milieubelasting. Omdat het pakket toegelaten middelen aan verandering onderhevig is en er nieuwe kennis beschikbaar komt, worden die kaarten regelmatig vernieuwd. Afgelopen twee jaar zijn er een twintigtal nieuwe kaarten beschikbaar gekomen, die ook beschikbaar zijn in de kennisbank van Groen Kennisnet.

Milieumeetlat

Daarnaast is er de milieumeetlat. Het doel hiervan is telers inzicht geven in de effecten van middelen op waterleven, bodemleven, grondwater, bestuivers of natuurlijke bestrijders. Zo kunnen ze een verantwoorde keuze maken voor de inzet van middelen.

De milieumeetlat is online te raadplegen. Er is een versie voor open teelten en een versie voor de glastuinbouw.