10 oktober 2018 Meer nieuws

Nieuwe leden Raad van Commissarissen CNB

Sjaak van den Berg uit Breezand (NH) en Arjan Slobbe uit Voorhout (ZH) zijn dinsdagavond voor de Algemene Ledenvergadering van CNB gekozen tot nieuwe leden van de Raad van Commissarissen. Ze volgen Wim Langelaan en Sander Wijkstra op, die niet herkiesbaar waren. 

Tijdelijk voorzitter

Met het afzwaaien van voorzitter Langelaan is vice-voorzitter Jan Menting tijdelijk voorzitter van de raad. De raad kiest binnenkort een nieuwe voorzitter uit hun midden. Van den Berg is als bloembollenkweker en mede-eigenaar van Boltha een vertegenwoordiger van het vak binnen de raad. Slobbe is net als Wijkstra een externe commissaris. Slobbe is een financiële man en hij is mede-eigenaar van een ICT-dienstverlenend bedrijf. 

Lovende woorden

Bij het afscheid van Langelaan en Wijkstra werden lovende woorden gesproken door Menting en directeur Leo van Leeuwen van CNB. Kennis en kunde van de voormalig voorzitter werden geprezen, waarbij ook werd aangehaald dat iedereen tijdens vergaderingen altijd alle ruimte kreeg. Van Wijkstra wordt volgens Van Leeuwen behalve zijn toezicht en de juiste vragen, ook zijn fiscale kennis straks gemist.

Foto boven: Sjaak van den Berg. Onder: Arjan Slobbe.