22 juli 2020 Meer nieuws

Nieuwe landbouwgedeputeerde bij Poel Bloembollen

Ilse Zaal, de nieuwe landbouwgedeputeerde van provincie Noord-Holland, bezocht vorige week Poel Bloembollen BV in De Rijp, een broeierij en kwekerij van bloembollen. Het bezoek was georganiseerd door LTO Noord om de nieuwe gedeputeerde kennis te laten maken met de agrarische sector.

Tijdens een rondleiding kaartten Louis en Peter Poel vooral de onderwerpen gewasbescherming en huisvestingsproblematiek aan. Louis Poel haalde dat de normoverschrijdingen van middelen in het oppervlaktewater in de bollenteelt tussen 2014 en 2018 met 75 procent is gedaald. “Een van de verklaringen voor deze spectaculaire daling is de bewustwording van de eigen rol van de kweker en het daardoor nog zorgvuldiger handelen. Een andere verklaring zijn de investeringen in verbeterde erfinrichting en spuittechnieken.” Bij die laatste spelen onder andere waterschap en provincie een grote rol, zo gaf hij aan. Zo heeft het Landbouwportaal van de provincie hieraan bijgedragen. “Het gaat daarbij niet alleen over zaken die gesubsidieerd aangeschaft konden worden, maar ook over de discussies die hierdoor in diverse studieclubs op gang zijn gebracht.”

Huisvesting groot probleem

Verder stelde de broers de huisvestingsproblematiek van buitenlandse werknemers aan de orde, al kan Poel Bloembollen het zelf zonder af. Veel andere kwekers in de sector geven aan dat de regelgeving van gemeenten en provincie met elkaar botsen. “Mensen krijgen is geen probleem, als ze de huisvesting maar voor elkaar kunnen krijgen.” Poel gaf Zaal mee dat de afstemming tussen gemeenten en provincie beter moet om tot een oplossing van de problemen te komen.

'Roundup behouden nodig'

Ook de reizende bollenkraam als milieuvriendelijke teelt werd benoemd vanwege de lagere ziektedruk in de bodem. “Bij deze teelt is Roundup een bijna onmisbare schakel. Het verdwijnen ervan, wat D66 in Noord-Holland ook voorstaat, zou beteken dat we veel zwaardere milieubelastende bewerkingen zouden moeten uitvoeren om de grond geschikt te maken voor de bollenteelt”, aldus Poel.

De bollenkweker vond dat Ilse Zaal heel open was en erg geïnteresseerd in de problemen die hij benoemde. “Hier heeft ze echt wel iets aan gehad en ze gaat er vast wat mee doen”, is zijn overtuiging.