28 mei 2020 Meer nieuws

Nieuwe handelsvoorwaarden boomkwekerij per 1 juli

Royal Anthos en de LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen hebben de Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland (HBN) uit 2008 vernieuwd en aangepast.

De nieuwe handelsvoorwaarden gaan in per 1 juli 2020. Deze voorwaarden van HBN kunnen alleen van toepassing worden verklaard op transacties vanaf 1 juli 2020 tussen in Nederland gevestigde bedrijven bij het verhandelen van boomkwekerijproducten. Ze gelden dus niet bij het afsluiten van koopovereenkomsten met buitenlandse afnemers.

Zware regen

Ten opzichte van de HBN uit 2008 zijn er enkele toevoegingen en wijzigingen aangebracht. Zo is de bepaling ‘verhindering tot aflevering door vorst’ (art 10, lid 6) uitgebreid met ‘onwerkbaar weer’, waaronder ook hevige regen valt. Immers bij zware regen is het niet altijd mogelijk het land op te gaan met machines om de bomen uit de grond te halen. Ook is aan de HBN 2020 toegevoegd dat substraten voor pot- en containerteelt RHP gecertificeerd moeten zijn.

Annuleren

Verder is er in artikel 19 iets veranderd met betrekking tot fytosanitaire keuringen op verzoek van de koper. Hieraan is toegevoegd dat een koper de overeenkomst mag annuleren als de verkoper niet kan, of wil voldoen aan de fytosanitaire eisen van de landen van bestemming, zoals door de koper is opgegeven.

Juridisch hulpmiddel bij internationale handel

Daarnaast heeft de LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen voor haar leden internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden opgesteld. Hiermee is het voor telers met rechtstreekse handel met buitenlandse afnemers makkelijker om duidelijke afspraken te maken.

De internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn alleen voor LTO-leden beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en Pools. Ze zijn aan te vragen via de vakgroep.